Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Vammaispalvelutoimiston tiimi on muuttanut

Vammaispalvelun sosiaalityöntekijät, kehitysvamma- huollon palveluohjaajat, toimistosihteeri ja vammaispalvelupäällikkö muuttavat kaupungintalolle.

1.6.2020 alkaen käyntiosoite on Turuntie 18, 30100 Forssa

Tiedote henkilökohtaisen avun asiakkaille koronavirusepidemiaan liittyen

löytyy täältä

Tiedote palkanlaskentapalvelujen muutoksesta 1.1.2020 alkaen

löytyy täältä

suostumus asiakirjojen siirtämiseen

Palveluseteli kehitysvammaisten asumispalveluissa

Palveluseteli on yksivaihtoehto Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän (jäljempänä FSHKY) itsetuottamille tai ostamille palveluille. FSHKY määrittelee palvelusetelin arvonja hyväksyy palveluntuottajat, joiden tuottamia palveluja setelillä voi ostaa.Asiakkaille maksuttomiksi säädetyissä palveluissa asiakkaalle ei tuleomavastuuosuutta. Asiakkaan asemaan vaikuttavat samat erityislainsäädännönsäännökset kuin muillakin tavoin järjestetyissä sosiaali- jaterveydenhuoltopalveluissa. Palvelusetelin käyttäjällä on kuitenkin muistajärjestämistavoista poiketen oikeus valita haluamansa kuntayhtymän hyväksymäpalveluntuottaja.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä(569/2009) säätelee palvelusetelin käyttöä. Lakia sovelletaan ainoastaanyksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkimiseksi.

palveluseteli sääntökirja

hakemus palvelusetelituottajaksi


Näin lähetät salatun viestin Turvapostin kautta Fshky:n käyttäjälle

etunimi@sukunimi.fshky.fi


Henkilökohtaisten avustajien osallistuminen lääkehoitoon

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Turvallinen lääkehoito-oppaan mukaan lääkehoitoa toteuttavalla henkilökohtaisella avustajalla   pitäisi olla koulutus lääkehoitoon. Työnantaja vastaa työntekijöidensä kouluttamisesta ja luvista. Osallistuminen lääkehoidon toteutukseen on mahdollista lisäkoulutuksen jälkeen ohjattuna.

Osaamisen varmistaminen tapahtuu seuraavasti:

Tarvittaessa potilas-, lääke-, ja antoreittikohtainen lupa

FSHKY mahdollistaa halukkaille avustajille MiniLOP-koulutuksen näyttöineen. Työnantajalle ei synny kustannuksia koulutuksesta ja avustajille se on työaikaa. Työajaksi katsotaan  kolme tuntia lukuaikaa ja tunti tentin tekoon, jotka myönnetään henkilökohtaisen avun lisätunteina. Koulutus tapahtuu itseopiskeluna nettitunnusten kautta. Tunnukset saa FSHKY:ltä. Tentti suoritetaan kuntayhtymän tiloissa erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

Ilmoittakaa avustajan nimi ja yhteystiedot, jotta voimme lähettää hänelle lisää ohjeita:

Päivi Sohlman puh. 03 – 4191 6039 tai email: paivi.sohlman(at)fshky.fi

Huhtikuussa kuljetuspalveluasiakas voi tehdä tilauksen myös internetin kautta 

lisää täältä

Tilaa kuljetuspalvelun taksi 1.9.2018 alkaen numerosta 

0100 4135.

Aisti- ja puhevammaiset voivat tilata tekstiviestinä numerosta 

046 920 0535.

lisää muutoksesta löytyy täältä

Palautetta kuljetuspalveluista voit lähettää:

https://www.taksitampere.fi/sote/

Tiedote pikamatkoista 14.12.2018

lisätietoa täältä

Kelan matkakustannusten korvaaminen 1.7.2018 alkaen.

lisätiedot täältä


                      


 

Sivu päivitetty: 20.08.2020
 
 
 
login Synergia Foxy