Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Asunnon muutostyöt

Asunnon muutostöitä myönnettäessä pidetään vaikeavammaisena henkilöä, jolle liikkuminen tai muu omatoiminen suoriutuminen vakituisessa asunnossa tuottaa vamman tai sairauden vuoksi erityisiä vaikeuksia. Muutostyöt korvataan, jos hakija tarvitsee niitä vammansa tai sairautensa vuoksi välttämättä suoriutuakseen tavanomaisista elämäntoiminnoista. Muutostöitä tehdään vain vakinaiseen asuntoon ja tällöin vammaispalveluna korvattavien kustannusten on oltava kohtuullisia. Laitoshoidon tarpeessa olevan henkilön asuntoon ei muutostöitä tehdä.

Korvattavia muutostöitä ovat mm. ovien leventäminen, kynnysten poistaminen, luiskien tekeminen, ammeen poisto, kiinteiden kalusteiden, rakennus- ja sisustusmateriaalien muuttaminen ja asunnon välittömässä läheisyydessä olevien esteiden poistaminen. Asunnon välittömässä läheisyydessä olevat ulkoalueiden muutostyöt korvataan (esim. luiskat ja kaiteet). Asumistason tai asumismukavuuden parantamisesta aiheutuvia kustannuksia tai asunnon perusparannustöitä ei korvata.

Asunnon muutostöiden välttämättömyyden arviointi ja tarkoituksenmukainen toteuttaminen edellyttää yleensä moniammatillista arviota. Hakuprosessin aikana vammaispalvelun sosiaalityöntekijä tekee kotikäynnin yleensä yhdessä fysioterapeutin, toimintaterapeutin tai kuntoutusohjaajan sekä FSHKY:n hyväksymän rakennusalan ammattilaisen kanssa.

Vammaisen henkilön muuttaessa kunnasta toiseen tulee lähtökunnan korvata muutostyöt. Jos muutostyöt voidaan suorittaa vasta muuton jälkeen, vastaa kustannuksista uusi kotikunta.

Tulostettava hakemus vammaispalveluihin löytyy täältä


 

Sivu päivitetty: 20.07.2020

Yhteystiedot

Koistinen Nadja
vs. vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä alue: Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä puhelinaika ma-pe klo 9-10
puh. 03 4191 6067
gsm 044 706 4428
nadja.koistinen(at)fshky.fi

Seppänen Kirsti
vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä alue: Forssa puhelinaika ma-pe klo 9-10
puh. 03 4191 6136
gsm 050 433 0443
kirsti.seppanen(at)fshky.fi

 
 
 
login Synergia Foxy