Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Tiedote henkilökohtaisille avustajille koronavirusepidemiaan liittyen

löytyy täältä

Tiedote henkilökohtaisen avun palkanmaksupalvelujen muutoksesta

löytyy täältä

suostumus asiakastietojen siirtämiseen

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaisen avun tarkoituksena on auttaa vaikeavammaista henkilöä elämään omaa elämäänsä ja toteuttamaan omia valintojaan sekä kotona että kodin ulkopuolella. Henkilökohtaista apua voidaan myöntää niihin toimiin, jotka vaikeavammainen henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vamman tai sairauden vuoksi selviä.

Avun myöntämisen yhtenä edellytyksenä on, että henkilö pystyy itse määrittelemään tarvitsemansa välttämättömän avun sisällön ja toteutustavan. Henkilön avun tarpeen tulee olla välttämätöntä ja toistuvaa. Henkilökohtaisen avun tarve ei voi olla pääsääntöisesti hoitoa, hoivaa eikä valvontaa. Henkilökohtaista apua ei myönnetä ikääntymisestä johtuviin sairauksiin tai toimintarajoitteisiin.

Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella:

Henkilökohtaista apua myönnetään päivittäisiin toimiin, opiskeluun ja työntekoon siinä laajuudessa kuin sitä välttämättä tarvitaan. Harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen myönnetään vähintään 30 h/kk, jollei pienempi määrä ole riittävä.

Pääsääntöisesti henkilö itse etsii avustajan, esim. TE -toimiston avulla, ja tekee työsopimuksen avustajan kanssa. Avustajana ei voi toimia vammaisen omainen tai läheinen ilman erityisen painavaa syytä. Palkanmaksu tapahtuu tilitoimiston ja vammaispalveluiden toimistosihteerin toimesta. 

tilitoimiston yhteystiedot:

Tilipalvelu Rantalainen Oy
Kutomonkuja 2 A 3, 30100 Forssa
palkanlaskija
03 871 8290
hyky.forssapalkat(at)rantalainen.fi

HUOM !!

Palvelun nopeuttamisen ja sujuvuuden vuoksi on perustettu uusi sähköpostiosoite:

hyky.forssapalkat(at)rantalainen.fi

Henkilökohtaista apua haettaessa hakemuksen liitteeksi tulee liittää lääkärin lausunto avun tarpeesta . Lääkärin lausunnossa lääkärin tulisi ottaa kantaa siihen, missä asioissa hakija välttämättä tarvitsee apua ja siihen, onko hakijalla kykyä itsenäisiin päätöksiin ja tekoihin. Hakemuksen käsittelyn yhteydessä vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä tekee kotikäynnin henkilön luokse.

Tulostettavat asiakirjat linkkeinä:

 

Sivu päivitetty: 25.03.2020

Yhteystiedot

Koistinen Nadja
vammaispalvelujen vs. sosiaalityöntekijä
alue: Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä
puhelinaika ma-pe klo 9-10
puh. 03 4191 6067
gsm 044 706 4428
nadja.koistinen(at)fshky.fi

Seppänen Kirsti
vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä
alue: Forssa
puhelinaika ma-pe klo 9-10
puh. 03 4191 6136
gsm 050 433 0443
kirsti.seppanen(at)fshky.fi

 
 
 
login Synergia Foxy