Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Päivätoiminta

Päivätoimintaa järjestetään työikäisille vaikeavammaisille henkilöille, jotka eivät voi osallistua sosiaalihuoltolain perusteella järjestettävään työtoimintaan, ja joiden toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella maksettaviin etuuksiin.

Päivätoiminta on asiakkaalle maksutonta, ja siellä on ruokailumahdollisuus. Aterioista asiakas maksaa yhtymähallituksen määrittelemän hinnan.

Humppilan  ja Tammelan päivätoiminta Helmiina

Päivätoiminta tarjoaa palvelujaan laaja-alaista tukea tarvitseville kehitysvammaisille aikuisille.

 Se on aktivoivaa, virikkeellistä ja kuntouttavaa toimintaa ja edistää mahdollisimman itsenäistä selviytymistä arkielämässä. Lisäksi päivätoiminta rytmittää asiakkaiden arkea ja ylläpitää toimintakykyä.

 Lukkarintupa

Ypäjällä kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminta järjestetään Lukkarintuvassa ryhmäkodin yhteydessä. Asiakkaista osa on päivätoiminnassa ja osa työtoiminnassa Lukkarissa tai avotyössä. Lukkarin päivä- ja työtoiminnan kantavana ajatuksena on ”päivä- ja työtoimintaa yksilön tarpeisiin sopien ja mahdollisuuksia soveltaen”.

Päivätoimintakeskus Päiväniitty

Forssan kaupungissa kehitysvammaisten päivätoiminta järjestetään päivätoimintakeskus Päiväniityssä . Päiväniitty on kaksikymmenpaikkainen toimintakeskus. Sen tavoitteena on järjestää vaikeavammaisille henkilöille toimintaa, joka tukee heidän itsenäisessä elämässä selviytymistään kodin ulkopuolella ja edistää sosiaalista vuorovaikutusta. Päivätoimintakeskus Päiväniityn kantavana ajatuksena on multisensorinen työote ja toiminta.

Päivätoimintakeskus Päiväniitty myy palvelujaan naapurikunnille.

Kehitysvammaisten koululaisten loma-aikojen hoito

Loma-aikojen hoidon tarkoituksena on tukea kotona asuvien kehitysvammaisten lasten vanhempien työssäkäyntiä ja jaksamista.
 

Sivu päivitetty: 07.05.2019

Yhteystiedot

Heinämaa-Rosenberg Kaarina
päivätoimintapalvelujen esimies
Isoniityntie 49, 30300 Forssa
puh. 03 4191 6120
gsm 050 553 9207
kaarina.heinamaa-rosenberg(at)fshky.fi

Humppilan päivätoiminta Helmiina
Särkeläntie 6, 32600 Jokioinen
puh. 03 4191 6126
kaarina.heinamaa-rosenberg(at)fshky.fi

Lukkarintupa
Rauhalantie 1 F, 32100 Ypäjä
puh. 02 7626 5238

Päivätoimintakeskus Päiväniitty
Isoniityntie 49, 30300 Forssa
Aurinko-ryhmä puh.040 670 6318
Tähti-ryhmä puh. 040 187 9884
paivaniitty.forssa(at)fshky.fi

Tammelan päivätoiminta Helmiina
Särkeläntie 6, 32600 Jokioinen
puh. 03 4191 6131
kaarina.heinamaa-rosenberg(at)fshky.fi

 
 
 
login Synergia Foxy