Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Tilapäis- / perhehoito

Lapsuudenkodeissaan asuville kehitysvammaisille lapsille, nuorille ja aikuisille järjestetään asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan tilapäishoitoa. Tilapäishoidon tavoitteina voi olla mm. vanhempien jaksamisen tai nuoren itsenäistymisen tukeminen. Tilapäishoitoa järjestetään Niittyvillassa Forssassa, ostopalveluna tai Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän järjestämänä tilapäis- / perhehoitona. Aikuisten tilapäishoito järjestetään Niittyvillan tehostetun palveluasumisen yksikössä.

Lastenpaikka Teuvola  

Lastenpaikka Teuvola on kehitysvammaisten lasten (0-18 vuotta) tilapäishoitopaikka. Teuvolassa on kaksi asiakaspaikkaa yön yli hoitoon ja yksi paikka niin sanottuun päivähoitoon (klo 7 – 21), joka mahdollistaa perheen osallistumisen harrastuksiin ym. mahdollisesti äkillisiinkin tarpeisiin.

Teuvolassa annetaan kokonaisvaltaista ja lapsilähtöistä hoitoa kehitysvammaisille lapsille.

Teuvolan toimintaan kuuluu leikkiä, laulua, syömistä, nukkumista, ulkoilua jne. Teuvolassa toimitaan hyvin yksilöllisesti jokaisen lapsen tarpeiden mukaan. Tällä hetkellä Teuvolassa käyvien lasten ikäjakauma on 4-17 vuotta.

Teuvolassa työskentelee vakituisesti kolme hoitajaa. Yöhoidosta huolehtii Niittyvillan työntekijät. Hoitaja on paikalla vuorokauden ympäri. Teuvolan hoitajat on koulutettu Toimiva lapsi & perhe: Lapset puheeksi -menetelmään.

Teuvola on palkittu talvella 2018 Kanta-Hämeen LAPE (Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma)-hankkeen Aito kohtaaminen -kunniakirjalla. Palkinnon perusteluna on ”Henkilökunta palveluhaluista ja kohtaa lapsen vanhempineen lämpimästi ja aidosti. Halu auttaa ja löytää sopivia ratkaisuja raskaan arjen tukemiseksi”. Juuri tämä on Teuvolan työntekijöiden tärkein tavoite.

Teuvolan omavalvontasuunnitelma

Tilapäis-/perhehoidossa olevalla kehitysvammaisella henkilöllä on voimassa yksilöllinen palvelusuunnitelma ja sen pohjalta tehty erityishuolto-ohjelma (EHO). Asiakkaalta peritään hoidosta asiakasmaksulain mukainen korvaus yli 16-vuotiailta kehitysvammaisilta. Tilapäis-/perhehoitojaksosta tehdään toimeksiantosopimus. Osapäiväisestä tilapäis- / perhehoidosta ei peritä asiakasmaksua.

Tilapäishoidosta saa tietoa Niittyvillasta asumispalvelujen esimieheltä tai kehitysvammahuollon palveluohjaajilta.

Tilapäis-/perhehoidon matkakorvauslomake löytyy täältä

Perhehoidon hoitopäivälista löytyy täältä 

Tilapäisen perhehoidon hoitopäivälista löytyy täältä

Perhehoidon toimintaohje löytyy täältä

 

Sivu päivitetty: 20.08.2020

Yhteystiedot

Niku-Paavo Anniina
asumispalvelujen esimies käyntiosoite: Isoniityntie 51 C, 30300 Forssa postiosoite: Kossilantie 6, 30300 Forssa
puh. 03 4191 6090
gsm 050 342 7663
anniina.niku-paavo(at)fshky.fi

Toukkari Sari
palveluohjaaja puhelinaika ma-pe klo 8.00-9:30
puh. 03 4191 6084
gsm 050 048 4344
sari.toukkari(at)fshky.fi

Molander Susanne
palveluohjaaja puhelinaika ma-pe klo 8.00-9:30
puh. 03 4191 6081
gsm 050 303 9537
susanne.molander(at)fshky.fi

Säteri Anna-Sofia
palveluohjaaja puhelinaika ma-pe klo 8.00-9:30
puh. 03 4191 6082
gsm 050 493 5615
anna-sofia.sateri(at)fshky.fi

 

Lastenpaikka Teuvola

Isoniityntie 51 A 1, 30300 Forssa puh. 040 708 3502

asumispalvelujen esimies :

puh. 03 4191 6090
gsm 050 342 7663


 
 
 
login Synergia Foxy