Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Kuljestuspalvelut

rekisteriseloste löytyy täältä

Palautetta kuljetuspalvelusta voit lähettää.

https://www.taksitampere.fi/sote/

Palautteet ja reklamaatiot ohje

Ohje tilauksesta Internetin kautta

Kuljetuspalvelujen tavoitteena on edistää Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän alueella asuvien vaikeavammaisten henkilöiden edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina järjestämällä heille kuljetuspalvelut samoin kustannuksin kuin joukkoliikennevälineitä käytettäessä.

Kuljetuspalvelua myönnettäessä vaikeavammaisena pidetään pitkäaikaisen (yli vuosi) sairauden, vamman tai vian omaavaa henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Kuljetuspalveluina myönnetään työssä tai opinnoissa tarvittavat matkat ja/tai vapaa-ajan matkoina pääsääntöisesti 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän alueella sekä asiakkaan asuinkunnan naapurikuntien alueella. Alue, jolla kuljetuspalvelua voi käyttää, riippuu asiakkaan asuinkunnasta.

Vaikeavammaisen kuljetuspalvelua ei voi käyttää terveydenhuollon matkoihin, joihin korvausta saa KELA:sta.

Pelkkä ikääntymisestä aiheutuva toimintakyvyn alentuma ja iän tuomat esteet liikkumisessa eivät täytä vaikeavammaisuuden määritelmää. Ikääntyvien kuntalaisten on mahdollista hakea sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua. Julkisten kulkuyhteyksien puute ei oikeuta kuljetuspalveluun.

Tulostettava vammaispalveluhakemus löytyy täältä

Kuljetuspalveluohje täältä

Ammattihenkilöstön lausunto kuljetuspalvelun hakemista varten

 

Sivu päivitetty: 20.07.2020

Yhteystiedot

Koistinen Nadja
vs. vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä alue: Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä puhelinaika ma-pe klo 9-10
puh. 03 4191 6067
gsm 044 706 4428
nadja.koistinen(at)fshky.fi

Seppänen Kirsti
vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä alue: Forssa puhelinaika ma-pe klo 9-10
puh. 03 4191 6136
gsm 050 433 0443
kirsti.seppanen(at)fshky.fi

 
 
 
login Synergia Foxy