Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Päivittäisessä suoriutumisessa tarvittavat välineet ja laitteet

Vammaispalvelulain nojalla voidaan korvata vamman vuoksi välttämättömien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuvat kustannukset. Välineiden ja laitteiden tulee olla sellaisia, joita henkilö tarvitsee vammansa tai sairautensa johdosta liikkumisessa, viestinnässä, henkilökohtaisessa suoriutumisessa kotona tai vapaa-ajan toiminnoissa. Korvattavia voivat olla muun muassa auto, autoon asennettavat lisälaitteet, tietokone tai kodinkoneet. Vammaispalvelulain nojalla ei korvata laitteita ja välineitä, jotka kuuluvat lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin.

Korvauksen määrä on puolet välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta vammaiselle henkilölle aiheutuvista todellisista kustannuksista. Vakiomalliseen välineeseen, koneeseen tai laitteeseen tehdyt vamman tai sairauden vaatimat välttämättömät muutostyöt korvataan kuitenkin kokonaan.

Autoavustuksen myöntämisellä tuetaan ensisijaisesti vaikeavammaisen henkilön opiskelua tai työssäkäyntiä. Vain erityisen painavista syistä avustetaan vammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsen perhettä auton hankinnassa. Korvausta auton hankintaan myönnetään puolet kohtuuhintaisen vakiomallisen auton hinnasta, kuitenkin enintään 4000 €.

Autoavustusta haetaan kirjallisesti.Tulostettava vammaispalveluhakemus löytyy täältä.

Autoavustuksen liitteenä tulee olla:

Lisälaitteiden ja muutostöiden tarpeesta pyydetään Kanta-Hämeen keskussairaalan kuntoutusohjaajan lausunto. Viranhaltijan toimesta hankitaan kustannusarviot välttämättömien lisälaitteiden ja muutostöiden kustannuksista.

Kodinkoneisiin, viestintälaitteisiin sekä harrastus- ja vapaa-ajan välineisiin myönnettävän avustuksen tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön päivittäisissä toiminnoissa suoriutumista. Asiakkaan on selvitettävä, miten vamma tai sairaus rajoittaa omatoimisuutta, ja miten väline tai laite mahdollistaa itsenäisen suoriutumisen.

 

Sivu päivitetty: 28.05.2020

Yhteystiedot

Koistinen Nadja
vammaispalvelujen vs. Turuntie 18, 30100 Forssa sosiaalityöntekijäalue: Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjäpuhelinaika ma-pe klo 9-10
puh. 03 4191 6067
gsm 044 706 4428
nadja.koistinen(at)fshky.fi

Seppänen Kirsti
vammaispalvelujen sosiaalityöntekijäalue Turuntie 18, 30100 Forssa puhelinaika ma-pe klo 9-10
puh. 03 4191 6136
gsm 050 433 0443
kirsti.seppanen(at)fshky.fi

 
 
 
login Synergia Foxy