Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Palveluasuminen

Vaikeavammaisten palveluasumiseen kuuluvat asunto ja asumiseen liittyvät palvelut, jotka mahdollistavat itsenäisen asumisen. Palvelua järjestetään vaikeavammaiselle henkilölle, joka vammansa tai sairautensa vuoksi arkielämässään tarvitsee apua jatkuvaluonteisesti, vuorokauden eri aikoina tai muuten hyvin runsaasti. Palveluasuminen on kohdistettu erityisesti niille vaikeavammaisille henkilöille, joilla on pitkäkestoinen, monimuotoinen tai ennakoimaton palvelutarve, jolloin tarvittavan palvelukokonaisuuden tulee toimia joustavasti ja varmasti. Palveluasumista ei järjestetä, jos henkilön avun tarvetta ei voida turvata avohuollon keinoin.

Vaikeavammaisten palveluasuminen voidaan toteuttaa mm. asiakkaan yksittäisessä asunnossa, palveluasumisryhmässä tai palvelutalossa.

Yksittäisessä asunnossa toteutetussa palveluasumisessa avustaminen järjestetään usein eri palvelumuotoja yhdistämällä (esim. henkilökohtainen apu, FSHKY:n kotihoito, yksityinen kotipalvelu, omaishoidon tuki tai turvapuhelin). Palveluasumista voidaan toteuttaa myös palvelutaloissa tai ryhmämuotoisissa asumisyksiköissä, jolloin palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta. Asiakkaalla ei ole subjektiivista oikeutta valita tapaa, jolla palveluasuminen järjestetään. Hänen mielipiteensä tulee kuitenkin ottaa huomioon asumispaikasta päätettäessä.

Palveluasumiseen kuuluvat aina jokapäiväiselle suoriutumiselle välttämättömät palvelut. Näitä voivat olla avustaminen henkilökohtaisessa hygieniassa, pukeutumisessa, liikkumisessa, ruokataloudessa, siivouksessa sekä terveyden, kuntoutuksen ja hyvinvoinnin edistämiseksi tarvittavat palvelut. Vaikeavammaisten palveluasumiseen liittyvät erityispalvelut (esim. avunsaanti) ovat asiakkaalle maksuttomia. Vuokran ja kaikki muut jokapäiväiseen elämään liittyvät kustannukset asiakas maksaa itse.

Arvion palveluasumisen tarpeesta tekee vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä ja päätöksen vammaispalvelupäällikkö. Apuna käytetään terveyden ammattihenkilöiden lausuntoja ja henkilön hoitoon ja palveluihin osallistuvien tahojen ja henkilön läheisten kokemusta henkilön selviytymisestä kotona. Palveluasumisen päätökseen liittyy aina kotikäynti.

Tulostettava vammaispalveluhakemus löytyy täältä


 

Sivu päivitetty: 28.05.2020

Yhteystiedot

Koistinen Nadja
vs. vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä alue: Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä puhelinaika ma-pe klo 9-10
puh. 03 4191 6067
gsm 044 706 4428
nadja.koistinen(at)fshky.fi

Nieminen Pia
vammaispalvelupäällikkö
puh. 03 4191 6040
gsm 050 061 9055
pia.nieminen(at)fshky.fi

Seppänen Kirsti
vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä alue: Forssa puhelinaika ma-pe klo 9-10
puh. 03 4191 6136
gsm 050 433 0443
kirsti.seppanen(at)fshky.fi

 
 
 
login Synergia Foxy