Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Vammaisneuvosto

Forssan Seudun vammaisneuvosto 2019 - 2021

Tarkoitus

Forssan seudun vammaisneuvosto on Forssan kaupungin sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kuntien, niiden alueella toimivien vammaisjärjestöjen sekä vammaisten henkilöiden ja heidän omaistensa seudullinen yhteistyöelin.

Vammaisneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa ja vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon seudun kunnissa. Vammaisneuvosto edistää myös vammaisten tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin, kuten koulutukseen, työhön sekä kulttuuri- ja harrastustoimintaan.

Vammaisneuvosto tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja eri viranomaisille sekä muille tahoille vammaisia koskevissa asioissa ja hoitaa muut toimintaansa kuuluvat ja kunnanhallitusten määräämät tehtävät. Vammaisneuvosto seuraa  vammaisille tarkoitettujen sosiaali- ja terveyspalvelujen, tukitoimien sekä muiden etuuksien kehitystä ja niiden saatavuuden parantumista kunnissa.

Forssan seudun vammaisneuvoston kokoonpano:

Nikkanen Timo, jäsen, Humppilan kunta
Ketola Marita, varajäsen

Suonpää Jukka, jäsen, Jokioisten kunta
Marttila Pauli, varajäsen

Suutela Kaarina, jäsen, Tammelan kunta
Löfstedt Jan, varajäsen

Jokio Mirja, jäsen, Ypäjän kunta
Varjorinne-Mäkeläinen Janika, varajäsen

Polo Sirpa, jäsen, Forssan kaupunki
Jolanki Pauliina, varajäsen

Nikkanen Evelina, jäsen, Forssan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry.
Saarinen Taina, varajäsen

Mäkelä Arja, jäsen, Forssan seudun diabeetikot ry.
Kaunisaho Leila, varajäsen

Nygren Jouko, jäsen, Forssan Seudun Kuulo ry.
Lukkala Anja, varajäsen

Nieminen Pia, sihteeri, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
Seppänen Kirsti, varajäsen

Virve Takala, jäsen, Leijonaemot ry.                                                                                        Mervi Vastamäki, varajäsen

Erkki Leipälä, jäsen, Forssan seudun hengitysyhdistys ry                                                   Kirsi Repo, varajäsen

Sinikka Huusela, jäsen, Forssan seudun näkövammaiset ry                                          Anna-Maija Tuisku, varajäsen


   

Sivu päivitetty: 20.08.2020
 
 
 
login Synergia Foxy