Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Vammaispalvelujen sosiaalityö

Vammaispalveluissa työskentelee kaksi sosiaalityöntekijää, jotka vastaavat Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymässä vammaispalvelulain mukaisten palveluiden järjestämisestä. Vammaispalvelun sosiaalityöntekijään voi ottaa yhteyttä, jos vamma tai sairaus aiheuttaa vaikeuksia esim. asumisessa, liikkumisessa tai kotona selviytymisessä yleensä. Asiakastapaamiset tapahtuvat ajanvarauksella joko vammaispalvelutoimistossa tai kotikäynnillä asiakkaan luona.

Vammaispalvelun sosiaalityöntekijä on asiantuntija vammaispalvelulakiin liittyvissä palveluissa ja hän neuvoo ja ohjaa asiakkaita ja heidän läheisiään erityisesti vammaispalvelulain mukaisten palveluiden hakemiseen ja käyttämiseen liittyvissä asioissa. Mahdollisuuksien mukaan neuvontaa annetaan muissakin vammaisten henkilöiden sosiaaliturvaan ja -palveluihin liittyvissä kysymyksissä. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä mm. kotihoidon, terveydenhuollon ja muiden erilaisia palveluja tuottavien tahojen kanssa tai asiakas ohjataan oikeiden/muiden palveluiden piiriin.

Sosiaalityöntekijä vastaa vammaisten henkilöiden palveluohjauksesta, palvelutarpeen arvioinnista ja palvelusuunnitelmien laadinnasta. Sosiaalityöntekijä tekee päätökset muiden vammaispalveluiden paitsi palveluasumisen myöntämisestä. Vaikeavammaisten palveluasumisesta tekee päätökset vammaispalvelupäällikkö.

Tarvittaessa sosiaalityöntekijä ottaa asiakkaaseen yhteyttä tai sopii kotikäynnin palvelujen tarpeen arvioimiseksi. Asiakkaalle laaditaan palvelusuunnitelma, jollei kyseessä ole tilapäinen neuvonta ja ohjaus tai jollei suunnitelman laatiminen muutoin ole ilmeisen tarpeetonta.

Palvelusuunnitelma on suunnitelma niistä palveluista ja tukitoimista, joita vammainen henkilö tarvitsee selviytyäkseen jokapäiväisestä elämästä. Asiakkaalla on oikeus palvelusuunnitelmaan, mutta myös oikeus kieltäytyä palvelusuunnitelman laatimisesta. Suunnitelma laaditaan yhdessä vammaisen henkilön ja hänen läheistensä kanssa, jos vammainen tai heidän läheisensä sitä haluavat. Palvelusuunnitelmaneuvotteluun voi osallistua myös muita asiakkaan kanssa toimivia henkilöitä, esim. fysioterapeutti.


Tulostettava vammaispalveluhakemus löytyy täältä

Vammaispalveluohje löytyy täältä

 

Sivu päivitetty: 28.05.2020

Yhteystiedot

Koistinen Nadja
vs. vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä alue: Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä puhelinaika ma-pe klo 9-10
puh. 03 4191 6067
gsm 044 706 4428
nadja.koistinen(at)fshky.fi

Seppänen Kirsti
vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä alue: Forssa puhelinaika ma-pe klo 9-10
puh. 03 4191 6136
gsm 050 433 0443
kirsti.seppanen(at)fshky.fi

 

Asiakastapaamiset ajanvarauksella Vammaispalvelutoimisto Saksankatu 34, 30100 Forssa

 
 
 
login Synergia Foxy