Esityslistat ja pöytäkirjat

Alla olevasta linkistä pääsee lukemaan yhtymähallituksen, yhtymäkokouksen ja tarkastuslautakunnan  esityslistoja/pöytäkirjoja. 

Yhtymähallitus, yhtymäkokous ja tarkastuslautakunta 1.5.2021 alkaen

Yhtymäkokous kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa, yleensä kesä- ja joulukuussa. 

Yhtymähallitus kokoontuu pääsääntöisesti kuukausittain  yleensä maanantaisin. Yhtymähallituksen kevätkauden 2023  kokouspäivät: 30.1., 27.3.  ja 22.5.2023.  

Yhtymäkokous kutsutaan koolle 22.2.2023 ja 7.6.2023. Tarvittaessa järjestetään ylimääräisiä yhtymäkokouksia.

Pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen 

Yhtymähallituksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla. jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, kahdeksantena (8.) kokouspäivän jälkeisenä päivänä, ja mikäli se on pyhäpäivä, seuraavana arkipäivänä.

Yhtymäkokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja asetetaan nähtäville kokousta seuraavan viikon perjantaina kuntayhtymän verkkosivuille, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Pöytäkirjoissa voi olla asioita tai liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Ne sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai niissä olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden.

Pöytäkirjat näkyvät kotisivuilla noin vuoden ajan.

Viranhaltijapäätökset, joista voidaan valittaa tai tehdä oikaisuvaatimus, julkaistaan pääsääntöisesti kuntayhtymän internet-sivuilla heti päätöksenteon jälkeen ja pidetään  yleisesti nähtävillä muutoksenhaun edellyttämän ajan  kuntalain 140 §:n mukaisesti, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Alla olevasta linkistä pääsee lukemaan julkaistuja viranhaltijapäätöksiä.

Viranhaltijapäätökset 1.5.2021 alkaen