Hallinto ja kirjaamo

Keskushallinto
Kuntayhtymän johtaja, yhtymäjohtaja Kari Tasala
Hallintopäällikkö Anja Myllylä (yhtymäjohtajan sihteeri)

Hallinnon palvelukeskus
Toimistosihteeri Sirkka Silvan
Tietopalveluasiantuntija Leena Huotilainen
Toimistosihteeri Ritva Taponen (kirjaamo)
Ylihoitaja Outi Uosukainen
Hoitotyön asiantuntija Riitta-Liisa Konttinen
Henkilöstöpäällikkö Päivi Uusi-Rauva
Henkilöstöasiantuntija Milla Ahtiainen
Toimistosihteeri Anne Leinonen

Varahenkilöt/Resurssitupa
Palvelupäällikkö Mari Koskenranta

Tietohallinto
Effica-asiantuntija Tero Ylander
Lifecare-asiantuntija Heli Kurkela

Työsuojelu
Työsuojelupäällikkö Juha Järvinen

Tietosuojavastaava
Riikonen Jaana