Hallinto ja kirjaamo

Keskushallinto
Kuntayhtymän johtaja,  vt. yhtymäjohtaja Jaana Paasikangas
Hallintopäällikkö Anja Myllylä (yhtymäjohtajan sihteeri)
Kehittämispäällikkö Karoliina Kärkkäinen

Hallinnon palvelukeskus
Talousjohtaja Timo Finning
Toimistosihteeri Sirkka Silvan
Laskutustiimi
Toimistosihteeri Ritva Taponen (kirjaamo)
Hallintoylihoitaja
Henkilöstöpäällikkö Päivi Uusi-Rauva
Henkilöstöasiantuntija Milla Ahtiainen
Toimistosihteeri Anne Leinonen

Varahenkilöt/Resurssitupa
Palvelupäällikkö Mari Koskenranta

Tietohallinto
Tietohallintopäällikkö Johanna Tulander-Välkki
Tietopalveluasiantuntija Leena Huotilainen
Ict-asiantuntija Jari Roslöf
Effica-asiantuntija Tero Ylander

Työsuojelu
Työsuojelupäällikkö Juha Järvinen

Tietosuojavastaava
Kirsti Ruohonen