Hallinto ja kirjaamo

Keskushallinto
Kuntayhtymän johtaja, yhtymäjohtaja Mikko Komulainen
Hallintopäällikkö Anja Myllylä (yhtymäjohtajan sihteeri)
Kehittämispäällikkö Karoliina Kärkkäinen
Viestintäasiantuntija Jenika Kervinen

Hallinnon palvelukeskus
Controller Teemu Kankkunen
Toimistosihteeri Sirkka Silvan
Tietopalveluasiantuntija Leena Huotilainen
Toimistosihteeri Ritva Taponen (kirjaamo)
Hallintoylihoitaja Hanna Aho
Hoitotyön asiantuntija Riitta-Liisa Konttinen
Henkilöstöpäällikkö Päivi Uusi-Rauva
Henkilöstöasiantuntija Milla Ahtiainen
Toimistosihteeri Anne Leinonen

Varahenkilöt/Resurssitupa
Palvelupäällikkö Mari Koskenranta

Tietohallinto
Tietohallintopäällikkö vs. Sanna Leinonen
 (Johanna Tulander-Välkki virkavapaalla)
Ict-asiantuntija Jari Roslöf
Effica-asiantuntija Tero Ylander

Työsuojelu
Työsuojelupäällikkö Juha Järvinen

Tietosuojavastaava
Anja Myllylä