Ilmoitustaulu

 
 

09.12.2022

Ilmoitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä (antopäivä 30.11.2022)

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 30.11.2022 antanut päätöksen (päätösnro H2434/2022,  Dnro 20616/03.04.04.04.10/2021) kunnallisasiaa koskevassa valituksessa. 

Päätös, josta on valitettu: Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen päätös 29.3.2021 § 64; Oikaisuvaatimus ja vahingonkorvausvaatimus viran täyttöä koskevassa asiassa. Valittaja Zibelina Kirsi Armassalo.

Vaatimukset hallinto-oikeudessa: Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen ja terveydenhuollon palvelualuejohtajan päätökset on kumottava ja virka pantava uudelleen hakuun. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitukselta on pyydettävä selvitys yhdenvertaisuussuunnitelmasta alueellaan. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitukselle on annettava huomautus toimia vastaisuudessa yhdenvertaisuuslakia noudattaen.

Hallinto-oikeuden ratkaisu: Hallinto-oikeus hylkää lisäselvityksen hankkimista koskevan vaatimuksen. 
Hallinto-oikeus ei tutki vaatimusta huomautuksen antamisesta Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitukselle.
Hallinto-oikeus tutkii ja hylkää valituksen  muilta osin.

Hallinto-oikeuden päätös kokonaisuudessaan on nähtävänä kuntayhtymän kirjaamossa.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Valitusosoitus on liitteenä (kunnallisvalitus).

9.12.2022

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus