Johtoryhmä

Johtoryhmän tehtävänä on

  • ohjata ja seurata kuntayhtymän hallintoa ja eri palvelualueiden toimintaa ja yhteistyötä
  • valmistella talousarviota, taloussuunnitelmaa, toimintakertomusta ja tilinpäätöstä
  • valmistella henkilöstö- ja palkkapolitiikan linjaukset
  • koordinoida virkojen ja työsuhteiden käyttöä ja täyttämistä sekä purkamista
  • suunnitella kuntayhtymän sisäisen ja ulkoisen koulutuksen periaatteita
  • valmistella muut yhtymähallituksen sille määräämät tehtävät


Kuntayhtymän johtoryhmän kokoonpano (31.12.2022 asti):

Yhtymäjohtaja va. Timo Finning, puheenjohtaja
Aikuissosiaalityön palvelualuejohtaja Jaana Paasikangas
Perhepalveluiden palvelualuejohtaja Riikka Lammintausta-Mäkelä
Terveydenhuollon sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden palvelualuejohtaja va. Hanna Aho
Vanhuspalveluiden palvelualuejohtaja Annukka Kuismin
Talousjohtaja
Henkilöstön edustaja (v. 2022) Tarja Andersson
Henkilöstöpäällikkö Päivi Uusi-Rauva
Hallintopäällikkö  Anja Myllylä, sihteeri

Laajennettu johtoryhmä (em. lisäksi):

Hallintoylihoitaja Hanna Aho
Kehittämispäällikkö Karoliina Kärkkäinen
Tietohallintopäällikkö vs. Sanna Leinonen
(Johanna Tulander-Välkki virkavapaalla)