Organisaatiokaavio

Kuntayhtymä organisoituu yhtymän hallituksen alaisuudessa viiteen palvelualueeseen: terveydenhuolto, mielenterveys- ja päihdetyö, aikuissosiaalityö, vanhustyö ja perhepalvelut.

Yhtymähallituksen alaisuudessa kuntayhtymää johtaa yhtymäjohtaja, jonka alaisuudessa toimii keskushallinto ja apuna johtoryhmä.  

Hallinnon palvelukeskus koostuu yleishallinnon palveluista sekä henkilöstö-, talous-, tietohallinto-, hankinnan ja materiaalihallinnon palveluista sekä teknisistä palveluista. Hallinnon palvelukeskukseen kuuluvat myös asiantuntijapalveluina hoitotyön johtaminen ja työsuojelu. Hallinnon palvelukeskuksen johtajana toimii talousjohtaja.

Organisaatiokaavio