Strategia ja talous

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän strategia

Hyvinvointikuntayhtymän päivitetty strategia 2.0 on hyväksytty
yhtymäkokouksessa 8.12.2021.

Strategia 2.0 vuodelle 2022 

*****

Hyvinvointikuntayhtymän strategia, Hykyn punainen lanka vuoteen 2020 on hyväksytty yhtymäkokouksessa 10.6.2015.

Hykyn punainen lanka vuoteen 2020

Toiminta-ajatus eli missio
Edistämme hyvinvointia

Tavoite eli visio
Olemme ihmisläheisten hyvinvointipalveluiden ja myönteisen asiakaskokemuksen edelläkävijä. Meidät tunnetaan Suomen tehokkaimpana sosiaali- ja terveydenhuollon prosessien yhteensovittajana.

Arvot

  • luottamus
  • yhteistyö
  • rohkeus
  • ihmisläheisyys

Strategiatyöskentelyn tulokset on kiteytetty neljään valintaan ja kahteen kriittisesti tarkasteltavaan kokonaisuuteen. Valinnat ovat sosiaali- ja terveydenhuollon prosessien yhteensovittaminen, teknologian hyödyntäminen, parhaan asiakaskokemuksen tuottaminen ja henkilöstöresurssien käytön optimointi. Kriittisesti tarkasteltavat alueet ovat liitännäisosaamisten selvittäminen sekä lasten ja nuorten palvelurakenteen muokkaaminen muuttuvia tarpeita vastaavaksi.

Yhteenveto Luotettavasti yhdessä asiakkaan kanssa