Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan jäseniä ja heidän henkilökohtaisia varajäseniään valitaan yksi jokaisesta jäsenkunnasta ja osajäsenkunnasta. Yhtymäkokous valitsee jäsenet jäsenkuntien nimeämistä ehdokkaista.  Jäsenten ja varajäsenten tulee olla kuntien valtuustojen jäseniä.

Tarkastuslautakunta valmistelee yhtymäkokouksen päätet­tävät hallinnon ja talouden tarkastusta koske­vat asiat sekä arvi­oi, ovatko yhtymäkokouksen asettamat toi­minnal­liset ja taloudelli­set tavoitteet toteutu­neet.

Tarkastuslautakunta 2017-2021

Jokioinen:
Kirsi Räisänen, varapuheenjohtaja (10.12.2020 alkaen)
(hvj Satu Nurmi)

Forssa:
Kallioinen Marjut, puheenjohtaja (10.12.2020 alkaen)
(hvj Vinnikainen Irmeli)

Humppila:
Nikkanen Timo
(hvj Seuranen Markus)

Tammela:
Alasentie Antti
(hvj Jasu Olli-Pekka)

Ypäjä:
Varjorinne-Mäkeläinen Janika
(hvj Palonen Pirjo-Riitta)

Somero:
Lehtinen Heikki
(hvj Lehtilä Jukka)