Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan jäseniä ja heidän henkilökohtaisia varajäseniään valitaan yksi jokaisesta jäsenkunnasta ja osajäsenkunnasta. Yhtymäkokous valitsee jäsenet jäsenkuntien nimeämistä ehdokkaista.  Jäsenten ja varajäsenten tulee olla kuntien valtuustojen jäseniä.

Tarkastuslautakunta valmistelee yhtymäkokouksen päätet­tävät hallinnon ja talouden tarkastusta koske­vat asiat sekä arvi­oi, ovatko yhtymäkokouksen asettamat toi­minnal­liset ja taloudelli­set tavoitteet toteutu­neet.

Tarkastuslautakunta 2021- 2025

Forssa:
Vikman Pasi, puheenjohtaja
(hvj Vuorenmaa Janne)

Humppila:
Mustonen Hannu
(hvj  Räsänen Reetta)

Jokioinen:
Lax Minna
(hvj Stenberg Niina)

Tammela:
Koivula Jarkko
(hvj Bergström Veija)

Ypäjä:
Hirvonen Elina, varapuheenjohtaja  (7.12.22 alkaen)
(hvj Saarikoski Virve ) (7.12.2022 alkaen)

Somero:
Lehtinen Riitta 
(hvj Valvee Ismo)