Tukipalvelut

Ateria-, puhtaus- ja taloushallinnon palveluita ostetaan Loimijoen Kuntapalvelut Oy:ltä.
Kuntayhtymä vastaa itse mm. teknisistä palveluista sekä materiaalihallinnnosta.