Tekniset palvelut

Teknisten palveluiden tehtävänä on huolehtia kuntayhtymän
hallinnassa olevien kiinteistöjen, laitteiden sekä LVI- ja sähköisten järjestelmien ylläpidosta ja huollosta. Tehtäviin kuuluu myös kuntayhtymän kuljetuspalvelut ja jätehuolto. Yksiköllämme on myös ympärivuorokautinen päivystys (puh. 03 4191 4111)

Kuntayhtymässä suoritettavat rakennus- ja saneeraustyöt suoritetaan ulkopuolisen urakoitsijan toimesta ja se työllistää teknisiä palveluita työn suunnitteluvaiheessa rakennusasiakirjoja laadittaessa sekä töiden alettua suoritettaessa töiden valvontaa.