Yhtymähallitus

Kuntayhtymää johtaa yhtymäkokouksen alaisena yhtymähallitus, johon yhtymäkokous valitsee toimikaudekseen yksitoista (11) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. 

Yhtymähallituksen jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuustojen jäseniä.

Osajäsenkunnilla on yhtymähallituksessa yksi jäsen ja tälle varajäsen, joka osallistuu vain niiden asioiden käsittelyyn, jotka koskevat osajäsenyyttä koskevaa toimintaa.

Yhtymähallituksen jäseniä ja heidän henkilökohtaisia varajäseniään valitaan Forssasta viisi (5), Humppilasta yksi (1), Jokioisista kaksi (2), Tammelasta kaksi (2) ja Ypäjältä yksi (1). Somerolta  on yksi (1) edustaja.

Yhtymähallitus 2021-2025

Forssa:
Lepola Kaisa, puheenjohtaja, puh. 050 592 5868, kaisa.lepola @ forssa.fi
(hvj Lintonen Emmi)

Anttila Sirkka-Liisa, varapuheenjohtaja, puh. 050 511 3044,  sla.anttila @ gmail.com
(hvj Vinnikainen Irmeli)

Haonperä Jouko, puh. 050 554 8501, jouko.haonpera @ forssa.fi
(hvj Nieminen Tapio)

Helin Timo, timo.helin @ forssa.fi
(hvj Ahtola Tero)

Joenpalo Ilkka, puh. 050 520 1373, ilkka.joenpalo @ gmail.com
(hvj Marjamäki Jari)

Humppila:
Lintukangas Jukka, jukka.lintukangas @ humppila.fi (7.12.2022 alkaen)
(hvj Haaksi Tuomo) (7.12.2022 alkaen)

Jokioinen:
Romppainen Emmi, emmi.romppainen @ jokioinen.fi
(hvj Kirkkola-Helenius Tarja )

Räisanen Kirsi, kirsi.raisanen @ jokioinen.fi
(hvj Nurmi Satu)

Tammela:
Pura Eero, eero.pura @ tammela.fi
(hvj Kaunisto Jyri)

Rauhaniemi Jenni, jenni.rauhaniemi @ tammela.fi
(hvj  Lahtinen Susanna)

Ypäjä:
Syrjälä Matti, matti.syrjala @ ypaja.fi
(hvj Ilvesmäki Mervi)

Somero:
Mäki-Teeri Markku, markku.maki-teeri @ somero.fi
(hvj Malin Kalle)