Yhtymäkokous

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän korkein päättävä elin on yhtymäkokous.
Yhtymäkokouksessa on kunkin kunnan valitsemat edustajat (enintään 3/kunta).

Yhtymäkokouksessa jäsenkunnilla on yksi ääni alkavaa 2000 asukasta kohti. Kunnan valitsemien edustajien yhteinen äänimäärä jakaantuu tasan saapuvilla olevien kesken.

 Yhtymäkokouksen tehtävät

1) päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista;

2) päättää hallinnon järjestämisen perusteista sekä valita kuntayhtymän toimielinten jäsenet ja heidän keskuudestaan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat;

3) päättää talouden ja rahoituksen perusteista sekä hyväksyä talousarvio ja kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma;

4) päättää kuntayhtymän palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen ylei­sistä perusteista;

5) päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta;

6) päättää kuntayhtymän hallintosäännöstä ja muista hallinnon järjestämiseksi tarpeellisista säännöistä;

7) päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista;

8) valita tilintarkastaja tai tilintarkastajat;

9) valita yhtymäjohtaja;

10) hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta sekä toimenpiteistä, johon tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta; sekä

11) päättää muista yhtymäkokouksen päätettäväksi säädetyistä ja määrätyistä asioista, joita ei ole siirretty muun toimielimen tai viranhaltijan ratkaistavaksi.

Yhtymäkokousedustajat (10.6.2020)

Forssa:
Lehtimäki Aarre
Norri Timo
Uutela Matti

Humppila:
Koskinen Reetta
Romppainen Kaija
Suikkanen Aila

Jokioinen:
Hacklin Jorma
Myllyoja Pauli
Räisänen Kirsi

Tammela:
Lahtinen Susanna
(hvj Rämö Johannes)
Tuovinen Tuomo
(hvj Pietilä Mikko)
Vehmas Leena
(hvj Kaakinen Sari)

Ypäjä:
Herd Pirkko
Leppälahti Markku
Saastamoinen Markku
(varaedustaja Laine Päivi)