Yhtymäkokous

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän korkein päättävä elin on yhtymäkokous.
Yhtymäkokouksessa on kunkin kunnan valitsemat edustajat (enintään 3/kunta).

Yhtymäkokouksessa jäsenkunnilla on yksi ääni alkavaa 2000 asukasta kohti. Kunnan valitsemien edustajien yhteinen äänimäärä jakaantuu tasan saapuvilla olevien kesken.

 Yhtymäkokouksen tehtävät

1) päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista;

2) päättää hallinnon järjestämisen perusteista sekä valita kuntayhtymän toimielinten jäsenet ja heidän keskuudestaan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat;

3) päättää talouden ja rahoituksen perusteista sekä hyväksyä talousarvio ja kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma;

4) päättää kuntayhtymän palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen ylei­sistä perusteista;

5) päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta;

6) päättää kuntayhtymän hallintosäännöstä ja muista hallinnon järjestämiseksi tarpeellisista säännöistä;

7) päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista;

8) valita tilintarkastaja tai tilintarkastajat;

9) valita yhtymäjohtaja;

10) hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta sekä toimenpiteistä, johon tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta; sekä

11) päättää muista yhtymäkokouksen päätettäväksi säädetyistä ja määrätyistä asioista, joita ei ole siirretty muun toimielimen tai viranhaltijan ratkaistavaksi.

Yhtymäkokousedustajat (22.9.2021)

Forssa:
Lähteenkorva Jaana (II varapj)
Mansikkamäki Pentti
Uutela Matti (I varapj)

Humppila:
Kaario Reija
Leinonen Tanja
Räsänen Reetta

Jokioinen:
Hacklin Jorma
Lehtinen Rami (III varapj)
Räisänen Kirsi

Tammela:
Lahtinen Susanna
(hvj Jasu Olli-Pekka)
Nissilä Minna
(hvj Pietilä Mikko)
Virta Harri
(hvj Kaakinen Sari)

Ypäjä:
Leppälahti Markku (puheenjohtaja)
Saastamoinen Markku